جلوبازو لاری ایستاده

نام انگلیسی: EZ-Bar Curl
سایر نام ها: E-Z Curls

تصاویر جلوبازو لاری ایستاده

آموزش حرکت جلوبازو لاری ایستاده

  1. در حالی که فاصله دست ها زیاد است هالتر لاری را در دست بگیرید. کف دست ها باید به سمت جلو و کمی متمایل به داخل باشد به گونه ای که با شکل میله تطبیق داشته باشد. آرنج ها را در کنار بدن نگه دارید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال در حالی که نیمه بالای دست ها را ثابت نگه داشته اید، وزنه را به سمت بالا حرکت دهید و بازوها را منقبض کنید. تنها بر روی حرکت دادن نیمه پایین دست ها تمرکز کنید.
  3. تا نقطه ای که ماهیچه های جلو بازو به صورت کامل منقبض شده اند و هالتر با سرشانه هم سطح است آن را بالا ببرید. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده و ماهیچه های جلوبازو را منقبض کنید.
  4. سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی هالتر را به نقطه شروع باز گردانید.