جلوبازو چکش با طناب

نام انگلیسی: Cable Hammer Curls - Rope Attachment
سایر نام ها:

تصاویر جلوبازو چکش با طناب

آموزش حرکت جلوبازو چکش با طناب

  1. طناب را به دستگاه سیمکش در حالی که قرقره در پایین قرار دارد متصل کنید, سپس مقابل دستگاه در فاصله سی سانتی متری آن بایستید.
  2. طناب را به گونه ای در دست بگیرید که کف دست ها به سمت یکدیگر باشد, در حالی که قوس طبیعی کمر خود را حفظ کرده اید صاف بایستید, در تمام مدت انجام تمرین آرنج ها را در کنار بدن ثابت نگه دارید, در حالی که بازوها ثابت هستند، تنها ساعد باید متحرک باشد.این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با استفاده از ماهیچه جلو بازو و بدون حرکت دادن نیمه بالای دست ها, دست ها را تا جایی که ساعد به جلوبازو برسد بالا بیاورید, پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه، ماهیچه های جلوبازو را منقبض کرده و به آرامی وزنه را به نقطه شروع بازگردانید.