جلو بازو دمبل روی میز شیبدار

نام انگلیسی: Incline Dumbbell Curl
سایر نام ها: Incline Dumbbell Curls

تصاویر جلو بازو دمبل روی میز شیبدار

آموزش حرکت جلو بازو دمبل روی میز شیبدار

  1. در حالی که دمبل ها را در دست دارید، به میز شیبدار تکیه دهید. آرنج ها را در کنار بالاتنه نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال با ثابت نگه داشتن نیمه بالای دست، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) دمبل را بالا آورده و مچ را به سمت بالا بچرخانید.
  3. دمبل ها را تا محلی که ماهیچه جلو بازو کاملاً منقبض شده و با سرشانه هم سطح شود، بالا ببرید.
  4. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
  5.  
  6.  
  7.