جلو پا دستگاه

نام انگلیسی: Leg Extensions
سایر نام ها:

تصاویر جلو پا دستگاه

آموزش حرکت جلو پا دستگاه

  1. ابتدا وزنه مناسب را انتخاب کرده، پاها را در محل مناسب قرار داده، روی دستگاه جلو پا بنشینید و دستگیره های دستگاه را بگیرید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. باید محل قرار گرفتن پا را به گونه ای تنظیم کنید که پَد، روی قسمت پایین پای شما قرار بگیرد. دقت کنید که بین جلو پا و ساق زاویه نود درجه تشکیل شود.
  3. همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) در حالی که بدن شما ثابت است، با استفاده از ماهیچه جلو پا، پاهای خود را به حالت کشیده در آورید.
  4. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کنید، سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگرید.