ددلیفت تک پا

نام انگلیسی: Single Leg Deadlift
سایر نام ها:

تصاویر ددلیفت تک پا

آموزش حرکت ددلیفت تک پا

  1. وزنه ای را در یک دست گرفته و در کنار بدن نگه دارید. وزن خود را بر روی پایی که وزنه در کنار است قرار داده و زانو را کمی خم کنید. کمی باسن را به سمت عقب متمایل کرده و برای داشتن تعادل، پای مخالف را به سمت عقب ببرید.
  2. وزنه را تا محلی که بدن شما با سطح زمین موازی شود پایین ببرید، سپس به حالت ایستاده بازگردید.
  3. این تمرین را به تعداد مطلوب تکرار کنید.