دراز نشست دو نفره

نام انگلیسی: Partner Sit-Up With High-Five
سایر نام ها:

تصاویر دراز نشست دو نفره

آموزش حرکت دراز نشست دو نفره

    1. در حالی که زانوها خم و پاها روی زمین قرار گرفته اند، در حالت انجام دراز نشست قرار بگیرید. پاهای حریف باید دور مچ های پای شما قرار داشته باشد تا وزن هر دوی شما باعث حفظ تعادل شود.
    2. روی زمین دراز بکشید و دست ها را بالای سر قرار دهید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
    3. با منقبض کردن ماهیچه شکم، بلند شده و با دست راست خود دست راست حریف را لمس کنید. سپس به نقطه شروع بازگردید.
    4. سپس دومرتبه بلند شده و با دست مخالف این تمرین را انجام دهید.