دستگاه رو زیربغل

نام انگلیسی: Leverage Iso Row
سایر نام ها:

تصاویر دستگاه رو زیربغل

آموزش حرکت دستگاه رو زیربغل

  1. وزنه مناسب روی دستگاه قرار دهید. ارتفاع صندلی را به گونه ای تنظیم کنید که دسته ها در سطح سینه ها قرار بگیرند, دسته ها را در حالی که کف دست ها به سمت یکدیگر یا زمین است بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود,
  2. حال همزمان با کشیدن دسته ها به سمت خود، سرشانه ها را به سمت عقب داده و آرنج خود را خم کنید, در آخرین نقطه بازه حرکت اندکی مکث کرده و سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید,
  3. در تکرارهای بیشتر دسته ها را در نقاط پایان بازه حرکت متوقف نکنید تا فشار ناشی از انجام حرکت دائما روی ماهیچه باشد.