دستگاه شکم کرانچ

نام انگلیسی: Ab Crunch Machine
سایر نام ها:

تصاویر دستگاه شکم کرانچ

آموزش حرکت دستگاه شکم کرانچ

  1. وزنه مناسب را انتخاب کرده و روی دستگاه بنشینید. پاهای خود را در پشتِ پَد قرار داده و دسته های بالایی را بگیرید. دست ها باید با زاویه نود درجه خم بوده و از ناحیه پشت بازو روی پَد قرار گرفته باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال همزمان با بیرون دادن نفس، پا را بالا و بالاتنه ر ا پایین بیاورید. دقت کنید در حالی که ماهیچه های پا درگیر نیستند، حرکت را کاملا کنترل شده و با تمرکز روی استفاده از ماهیچه شکم انجام دهید. پس از مکثی مختصر در پایین ترین نقطه حرکت، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.