دمبل رو روی میز شیبدار

نام انگلیسی: Dumbbell Incline Row
سایر نام ها: Chest-supported Dumbbell Row

تصاویر دمبل رو روی میز شیبدار

آموزش حرکت دمبل رو روی میز شیبدار

  1. بر روی میز شیبدار دراز بکشید. دمبل ها را در حالی که کف دست ها به سمت یکدیگر است، در دست بگیرید. در ابتدا دست ها باید صاف و کشیده باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با متمایل کردن سرشانه به عقب، آرنج ها را خم کرده و دمبل ها را تا کنار بدن بالا بیاورید.
  3. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده، سپس به نقطه شروع بازگردید.