دویدن و پیاده روی

نام انگلیسی: Trail RunningWalking
سایر نام ها:

تصاویر دویدن و پیاده روی

آموزش حرکت دویدن و پیاده روی

  1. دویدن یا پیاده روی کردن باعث افزایش سریع ضربان قلب و فشار خون شما می شود, مطمئن شوید از کفش های مناسب استفاده می کنید.
  2. زمانی که از تپه بالا می روید ماهیچه های ساق و پشت پا درگیر می شوند و در هنگام پایین آمدن از شیب زانو، مفاصل و قوزک ها ضربات ناشی را تحمل می کنند.
  3. زمانی که از تپه پایین می آیید قدم های کوچک تری بردارید. زانوها را خم نگه داشته و جهت جلوگیری از زمین خوردن، سرعت خود را کم کنید.
  4. شخصی با وزن 150 پوند (68 کیلوگرم) می تواند با 30 دقیقه بالا رفتن از تپه بیش از 200 کالری بسوزاند. در مقایسه با 157 کالری برای پیاده روی کردن بر روی مسیر هموار در مدت مشابه اگر بر روی همان مسیر بدوید شخصی با وزن 150 پوند (68 کیلوگرم) می تواند در مدت 30 دقیقه بیش از 500 کالری بسوزاند.