دیپ پشت بازو

نام انگلیسی: Dips - Triceps Version
سایر نام ها: Triceps Dips,Tricep Dips

تصاویر دیپ پشت بازو

آموزش حرکت دیپ پشت بازو

  1. برای قرارگیری در نقطه شروع بدن خود را در حالی دست ها کشیده و مفاصل تقریبا قفل هستند بالا نگه دارید، حال همزمان با داخل کشیدن نفس به آرامی پایین بروید.
  2. بالاتنه باید صاف و آرنج ها در کنار بدن قرار داشته باشند، این به شما کمک می کند ماهیچه پشت بازو بیشتر درگیر شود.
  3. تا محلی که بازو با ساعد زاویه نود درجه تشکیل دهد پایین بروید، سپس همزمان با بیرون دادن نفس با استفاده از پشت بازوها بدن خود را به نقطه شروع بازگردانید.