راه رفتن همراه با لانج

نام انگلیسی: Bodyweight Walking Lunge
سایر نام ها:

تصاویر راه رفتن همراه با لانج

آموزش حرکت راه رفتن همراه با لانج

  1. در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه باز و دست ها روی کفل قرار دارد، بایستید.
  2. یک قدم به جلو برداشته و زانو را خم کنید و باسن خود را پایین ببرید. تا محلی که زانو به زمین نرسیده است پایین بروید. فرم بدن شما باید کاملا صاف و کشیده باشد.
  3. با وارد کردن فشار به پاشنه پای جلو و باز کردن زانو ها بایستید.
  4. با پای عقب یک قدم به جلو برداشته و تمرین را با پای مخالف تکرار کنید.