زیربغل با طناب

نام انگلیسی: Rope Straight-Arm Pulldown
سایر نام ها:

تصاویر زیربغل با طناب

آموزش حرکت زیربغل با طناب

1. طناب را به قرقره ای که در بالاترین محل قرار دارد متصل کنید، و وزنه خود را انتخاب کنید، در حالی که پاها به صورت زیگزاگ قرارگرفته اند از سیمکش فاصله بگیرید، و با هر دو دست طناب را بگیرید، از ناحیه لگن به سمت جلو مایل شوید، کمر را صاف نگاه داشته و دست ها را به صورت کشیده در مقابل خود نگه دارید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. در حالی که دست ها را صاف نگاه داشته اید، طناب را تا ران های خود پایین ببرید، در پایین ترین محل دامنه حرکت مکث کرده و عضلات زیربغل را منقبض کنید، بدون آنکه وزنه به محل قرارگیری خود برسد، به محل شروع بازگردید.