زیربغل برعکس

نام انگلیسی: Inverted Row
سایر نام ها: Horizontal Barbell Pull Up

تصاویر زیربغل برعکس

آموزش حرکت زیربغل برعکس

  1. یک هالتر را در محل قرارگیری خود در ارتفاعی تا کمر خود قرار دهید. شما می توانید از دستگاه اسمیت نیز استفاده کنید.
  2. در حالی که فاصله دست ها از عرض شانه ها بیشتر است، هالتر را بگیرید و زیر آن آویزان شوید. بدن باید صاف، پاشنه پاها روی زمین و دست ها کاملا کشیده باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. آرنج ها را خم کرده و سینه خود را به سمت هالتر بالا بکشید.
  4. در هنگام انجام این تمرین سرشانه ها را به عقب متمایل کنید.
  5. در بالاترین نقطه حرکت لحظه ای مکث کنید سپس به نقطه شروع بازگردید.
  6. به تعداد مطلوب تکرار کنید.