ساسپندد رو

نام انگلیسی: Suspended Row
سایر نام ها: TRX Row,Inverted Row

تصاویر ساسپندد رو

آموزش حرکت ساسپندد رو

  1. بند های تمرین را در ارتفاعی تا سینه خود تنظیم کنید. هر دسته را در یک دست گرفته و به سمت عقب متمایل شوید. بدن خود را صاف، سر و سینه را به سمت بالا نگه دارید. دست های شما باید کاملا کشیده باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حرکت را با خم کردن آرنج ها شروع کنید و شانه ها را به سمت عقب متمایل کنید.
  3. در پایان حرکت لحظه ای مکث کرده و به نقطه شروع بازگردید.