سرکول با دمبل

نام انگلیسی: Standing Dumbbell Upright Row
سایر نام ها:

تصاویر سرکول با دمبل

آموزش حرکت سرکول با دمبل

1. در حالی که فاصله دست ها کمی کمتر از عرض شانه است دمبل ها را در دست بگیرید.
2. دمبل ها را بالای ران خود قرار دهید، دست ها و کمر باید صاف باشند.
3. در هنگام بالابردن دمبل ها را نزدیک بدن نگه دارید و حرکت را با آرنج هدایت کنید، دمبل ها را تا جایی که هنوز به چانه نرسیده اند بالا ببرید.
4. دمبل ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.