سوپرمن با کمک حریف

نام انگلیسی: Partner Supermans With Alternating High-Five
سایر نام ها:

تصاویر سوپرمن با کمک حریف

آموزش حرکت سوپرمن با کمک حریف

  1. بر روی شکم در فاصله حدود نیم متری از حریف خود دراز بکشید. آرنج با سرشانه باید زاویه نود درجه تشکیل دهند. فاصله پاها به اندازه کمر باشد. بدن های شما باید قرینه یکدیگر باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. با منقبض کردن ماهیچه های فیله، سُرینی و پشت پا، به صورت همزمان بالاتنه و پاها را از زمین بلند کنید و با یک دست، دست حریف خود را لمس کنید.
  3. آرام به نقطه شروع بازگردید تا بدن شما به صورت کامل روی زمین قرار بگیرد. سپس با سمت مخالف تکرار کنید.
  4. دقت کنید در طول انجام تمرین سر با بالاتنه در یک راستا قرار داشته باشد.