شراگ با اسمیت از پشت

نام انگلیسی: Smith Machine Behind the Back Shrug
سایر نام ها:

تصاویر شراگ با اسمیت از پشت

آموزش حرکت شراگ با اسمیت از پشت

1. در حالی که هالتر در ارتفاع ران قرار گرفته است، وزنه مناسب را روی آن قرار دهید، در حالی که هالتر پشت شما قرار دارد بایستید، و در حالی که فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و کف دست ها پشت به بدن است هالتر را از محل خود آزاد کنید، در جای که سر و سینه خود را بالا و دست ها را کشیده نگاه داشته اید، صاف بایستید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. با انجام شراگ و بالابردن شانه ها به سمت بالا حرکت را آغاز کنید، در مدت انجام حرکت آرنج ها یا مچ ها را خم نکنید. پس از مکثی مختصر، وزنه را به محل آغاز بازگردانید، به تعداد مطلوب تکرار کنید. سپس وزنه را در محل خود قرار دهید.