شکم بارفیکس

نام انگلیسی: Hanging Pike
سایر نام ها:

تصاویر شکم بارفیکس

آموزش حرکت شکم بارفیکس

  1. در حالی که پاها را به هم چسبانده اید از بارفیکس آویزان شوید. دست ها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید. حال زانوها را تا زاویه نود درجه خم کرده و پاها را تا جایی که ساق ها نسبت به زمین زاویه عمود تشکیل دهند بالا بیاورید. ران ها باید موازی با زمین باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) پاها را تا جایی که ساق به میله بالای سر شما برسد، بالا بیاورید.
  3. در بالاترین نقطه سعی کنید پاها را تا جای ممکن به حالت کشیده در آورید.
  4. در نهایت پاها را پایین آورده و به آرامی به نقطه شروع حرکت باز گردید.