شکم خلبانی (زانوها خمیده)

نام انگلیسی: Knee_Hip Raise On Parallel Bars
سایر نام ها: Hip Raise On Parallel Bars,known as Knee

تصاویر شکم خلبانی (زانوها خمیده)

آموزش حرکت شکم خلبانی (زانوها خمیده)

1. در حالی که کمر به پَد چسبیده است از دستگاه پارالل آویزان شوید، ساعدها باید روی پَد و آرنج ها باید خم باشند، سپس پاها را صاف کرده و روی هم قرار دهید، کمر را صاف نگه داشته و به پشتی بچسبانید، این محل شروع است.

2. اکنون همزمان با بیرون دادن نفس، با استفاده از عضلات زیرشکم، و خم کردن زانوها، آن ها را تا ارتفاع میله ها بالا ببرید، عضلات زیرشکم را در بالاترین محل از دامنه حرکت منقبض کنید، انقباض را برای یک لحظه حفظ کنید، سپس همزمان با داخل کشیدن نفس، به آرامی به محل شروع بازگردید، این حرکت را تا پایان تعداد تکرارهای مشخص شده تکرار کنید.