شکم چرخش هالتر نشسته

نام انگلیسی: Barbell Ab Rollout - On Knees
سایر نام ها:

تصاویر شکم چرخش هالتر نشسته

آموزش حرکت شکم چرخش هالتر نشسته

  1. در حالی که وزنه های 2.5 یا 5 کیلوگرمی روی میله هالتر هستند، آن را در دست گرفته، به حالت شنا روی زانو بنشینید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) میله را به آرامی به سمت جلو بغلتانید و تا به حالت صاف در آمدن بدن، بر کشش آن تمرکز کنید. تا جای ممکن بدون آنکه بدن به زمین برخورد کند، بدن خود را صاف کنید. پس از مکثی مختصر در حالت با کشیدگی کامل همراه با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) به آرامی به نقطه شروع باز گردید.