شکم چرخش هالتر

نام انگلیسی: Barbell Ab Rollout
سایر نام ها:

تصاویر شکم چرخش هالتر

آموزش حرکت شکم چرخش هالتر

  1. در حالی که وزنه های 2.5 یا 5 کیلوگرمی روی میله هالتر هستند، آن را در دست گرفته و به حالت شنا دراز بکشید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال با نگه داشتن اندکی قوس کمر، همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس)، باسن خود را بلند کرده و هالتر را به سمت پاهای خود غلط بدهید. در حین انجام حرکت، ماهیچه باسن باید به سمت بالا حرکت کند و علاوه بر حفظ کامل حالت بدن، ماهیچه شکم باید کاملا سفت باشد. دست ها نیز باید با میله زاویه نود درجه تشکیل دهند. چنین حالتی باعث می شود که بیشترین فشار بر ماهیچه شکم وارد شود و ماهیچه های پشت و سرشانه درگیر نشوند.
  3. پس از مکثی مختصر در محل با بیشترین انقباض، همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع باز گردید.