شکم کرانچ با سیم کش

نام انگلیسی: Cable Crunch
سایر نام ها:

تصاویر شکم کرانچ با سیم کش

آموزش حرکت شکم کرانچ با سیم کش

  1. در برابر دستگاه سیمکش در حالی که قرقره در بالاترین نقطه قرار دارد و طناب به آن متصل است، زانو بزنید. طناب را با دو دست گرفته و آن را در کنار صورت نگه دارید. کمی باسن خود را به عقب متمایل کرده و در کمر خود کمی قوس ایجاد کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال همزمان با ثابت نگه داشتن محل قرار گرفتن باسن و انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس)، از کمر به سمت پایین خم شده و ماهیچه شکم را منقبض کنید. آرنج ها باید تا نیمه ران پایین بیایند.
  3. در پایین ترین نقطه لحظه ای مکث کنید، سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
  4. دقت کنید که در تمام مدت تمرین فشار بر روی ماهیچه شکم قرار گرفته باشد.
  5.  
  6.  
  7.