شکم کرانچ برعکس

نام انگلیسی: Reverse Crunch
سایر نام ها:

تصاویر شکم کرانچ برعکس

آموزش حرکت شکم کرانچ برعکس

  1. بر روی مَت در حالی که زانوها خم و دست ها در کنار بدن هستند، دراز بکشید. پاها را بلند کرده و آن ها را تا زاویه نود درجه خم کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  2. حال زانوها را به سمت سینه کشیده و همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) در بالاترین نقطه نگه دارید.
  3. همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) پاها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
  4. دقت کنید که حرکت را به آرامی و با تمرکز انجام دهید.
  5. سعی کنید با استفاده از ماهیچه شکم تمرین را به صورت کنترل شده انجام دهید.