شکم

نام انگلیسی: Exercise Ball Pull-In
سایر نام ها: Ab Pull-In

تصاویر شکم

آموزش حرکت شکم

1. در حالی که یک توپ ورزشی زیر پاهای شما قرار دارد، در موقعیت انجام دادن شنا قرار بگیرید، اکنون پایین ساق پاهای خود را روی توپ ورزشی قرار دهید، در این موقعیت پاها باید کاملا صاف و تعادل بدن توسط دست ها حفظ شود، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون در حالی که کمر صاف و بالاتنه بدون حرکت است، همزمان با بیرون دادن نفس زانوها را به سمت داخل بدن جمع کنید، و اجازه دهید توپ تا قوزک پاها چرخش داشته باشد، عضلات شکم را منقبض کرده و در این موقعیت لحظه ای مکث کنید، اکنون به آهستگی پاها را صاف کرده و همزمان با داخل کشیدن نفس، پاها را به محل شروع بازگردانید.