صبح بخیر

نام انگلیسی: Good Morning
سایر نام ها:

تصاویر صبح بخیر

آموزش حرکت صبح بخیر

1. برای شروع هالتر را بر روی محل قرارگیری آن در ارتفاع شانه قرار دهید، مانند حرکت اسکوات، هالتر را پشت شانه های خود قرار دهید، دقت کنید هالتر روی سرکول قرار نگیرد،کمر صاف، سرشانه ها به سمت عقب و زا نوها کمی خم باشند، از محل قرارگیری هالتر یک قدم به عقب بردارید.
2. حرکت را با خم شدن از ناحیه لگن و عقب دادن آن شروع کرده و تا جایی که بالاتنه تقریبا با زمین موازی شود پایین بروید، قوس کمر را حفظ کرده و به گردن خود فشار نیاورید، با استفاده از ماهیچه پشت پا و باسن لگن را صاف کنید، تا برگشت به نقطه شروع ادامه دهید.