طناب زدن

نام انگلیسی: Rope Jumping
سایر نام ها:

تصاویر طناب زدن

آموزش حرکت طناب زدن

  1. هر دو انتهای طناب را در دست بگیرید، طناب را پشت سر خود روی زمین قرار دهید.
  2. دست ها را بلند کرده، طناب را از روی سر خود عبور داده و آن را پایین بیاورید، زمانی که به زمین می رسد از روی آن بپرید.
  3. سرعتی مناسب که بتوانید آن را ثابت نگه دارید برای چرخاندن طناب پیدا کنید.
  4. برای ایجاد تنوع می توانید از تکنیک ها و سرعت های مختلفی استفاده کنید.
  5. طناب زدن ورزشی هیجان انگیز است، سرعت عکس العمل شما را به چالش می کشد و به انرژی زیادی نیاز دارد، شخصی با وزن 150 پوند (68 کیلوگرم) حدود 350 کالری را در طول 30 دقیقه خواهند سوزاند، در مقایسه با بیش از 400 کالری که در همین مدت زمان یک شخص در حین دویدن مصرف خواهد کرد.