طول موج

نام انگلیسی: Battling Ropes
سایر نام ها: Wave Lengths

تصاویر طول موج

آموزش حرکت طول موج

  1. برای انجام این تمرین به یک طناب با وزن سنگین نیاز خواهید داشت.
  2. که به نقطه ای در فاصله چهار تا شش متری متصل شده باشد نیاز خواهید داشت.
  3. در حالی که هر دو انتهای طناب را در دست گرفته اید و دست ها کشیده هستند بایستید.
  4. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  5. حرکت را با سریع بالابردن یک دست تا شانه شروع کنید.
  6. این کار را با سرعت هرچه بیشتر انجام دهید.
  7. در حین پایین آوردن یک دست تا نقطه شروع دست سمت مخالف را بالا ببرید.
  8. دست ها را به صورت متناوب با سرعت هرچه بیشتر بالا و پایین ببرید.