فلای از پشت با کش ورزشی

نام انگلیسی: Suspended Back Fly
سایر نام ها:

تصاویر فلای از پشت با کش ورزشی

آموزش حرکت فلای از پشت با کش ورزشی

  1. کش ورزشی را به گونه ای تنظیم کنید که دسته ها در ارتفاع مناسب قرار بگیرند، در حالی که کف دست ها در مقابل یکدیگر است، دسته ها را بگیرید، دست ها را صاف کرده، به سمت عقب متمایل شوید و با توجه به درجه سختی مطلوب زاویه را تغییر دهید، در حالی که دست ها و بدن صاف هستند در نقطه شروع قرار بگیرید.
  2. در حالی که آرنج ها اندکی خم هستند سرشانه ها را بازکرده، خود را به سمت بالا بکشید و حرکت فلای برعکس را انجام دهید.