فلای دمبل میز شیبدار

نام انگلیسی: Incline Dumbbell Flyes
سایر نام ها: Incline Bench Flyes,قفسه بالا سینه

تصاویر فلای دمبل میز شیبدار

آموزش حرکت فلای دمبل میز شیبدار

  1. روی میز شیبدار دراز بکشید. هر دمبل را در یک دست گرفته و بر روی ران خود قرار دهید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشد.
  2. با استفاده از پاها دمبل ها را بالا برده و در کنار بدن، در حالی که آرنج ها کمی خم هستند نگه دارید. این نقطه شروع حرکت است
  3. در حالی که انحنای دست ها را ثابت نگه داشته اید، دست ها را بالا بیاورید تا نقطه ای که به هم برسند. در حین انجام این قسمت از حرکت عمل بازدم را انجام دهید (نفس را بیرون دهید) نکته: در انتهای حرکت، کف دست ها باید رو به سقف باشند.
  4. پس از مکثی مختصر همزمان با انجام عمل دَم (داخل دادن نفس) به نقطه شروع حرکت بازگردید.

نکته: توجه داشته باشید که حرکت فقط از طریق مفصل شانه انجام می شود و نه آرنج.

سایر روش ها: با نگه داشتن دمبل به نحوی که به جای روبروی هم بودن، در امتداد هم باشند، می توانید فلای معمولی یا چرخشی انجام دهید.