فلای زیرسینه دمبل

نام انگلیسی: Decline Dumbbell Flyes
سایر نام ها:

تصاویر فلای زیرسینه دمبل

آموزش حرکت فلای زیرسینه دمبل

1. پاهای خود را در انتهای بنچ شیبدار قفل کنید، و در حالی که در دست های خود یک دمبل را گرفته اید، دراز بکشید، دمبل ها را بالابرده و مچ دست ها را بچرخانید تا کف دست ها رو به یکدیگر قرار بگیرند، دست های شما باید کاملا کشیده و نسبت به زمین عمود باشند، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون نفس خود را داخل کشیده و به آرامی در مسیری منحنی وار دمبل ها را تا جایی که در سینه خود کشش احساس کنید پایین ببرید، در تمام مدت حرکت، دست های شما باید کمی خمیده و ثابت باشند، حرکت باید از ناحیه مفصل سرشانه ایجاد شوند، زمانی که در پایین ترین محل از دامنه حرکت به بیشترین میزان کشش رسیدید، لحظه ای مکث کرده، سپس نفس خود را بیرون داده و وزنه ها را به محل شروع بازگردانید، عضلات سینه را منقبض کنید، و مطمئن شوید حرکت منحنی وار در هنگام بالابردن و پایین بردن وزنه ثابت است.