فوم رولینگ روی جلوبازو

نام انگلیسی: Brachialis-SMR
سایر نام ها: Bicep Foam Roll

تصاویر فوم رولینگ روی جلوبازو

آموزش حرکت فوم رولینگ روی جلوبازو

  1. در حالی که دست شما روی فوم رول قرار دارد از بغل دراز بکشید.
  2. دست شما باید با بدن در یک راستا و بخش خارجی جلو بازو روی فوم رول قرار داشته باشد.
  3. لگن را از روی زمین بلند کرده و وزن خود را روی دست و پا قرار دهید.
  4. دراین وضعیت به مدت ده تا بیست ثانیه باقی مانده سپس با دست دیگر تکرار کنید.