فوم رولینگ روی ساق

نام انگلیسی: Calves-SMR
سایر نام ها: Foam Roll Calves

تصاویر فوم رولینگ روی ساق

آموزش حرکت فوم رولینگ روی ساق

  1. برای شروع روی زمین بنشینید. یک فوم رولر را زیر پای خود قرار دهید. پای دیگر را می توانید روی پای مخالف یا زمین قرار دهید تا کمی از وزن شما روی آن قرار بگیرد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال دست های خود را روی زمین و یا پشت سر خود قرار داده و با نیرو وارد کردن از طریق آن ها لگن را از زمین بلند کنید و بخش اعظم وزن خود را روی ماهیچه ساق قرار دهید.
  3. از زیر زانو تا نزدیک قوزک ساق را روی فوم رولر حرکت دهید و در نقاطی که احساس کوفتگی می کنید، حدود ده الی بیست ثانیه مکث کنید.
  4. این تمرین را با پای دیگر تکرار کنید.