فوم رولینگ روی عضله چهارسر ران

نام انگلیسی: Quadriceps-SMR
سایر نام ها: Foam Roll Quadriceps,Myofascial Release Quads

تصاویر فوم رولینگ روی عضله چهارسر ران

آموزش حرکت فوم رولینگ روی عضله چهارسر ران

  1. روی شکم دراز بکشید و وزن خود را بر روی ساعد یا دست های خود قرار دهید.
  2. فوم رولر را روی عضله چهارسر ران قرار داده و پای خود را از روی زمین بلند کنید, دقت کنید که تا جای ممکن پاهای خود را شُل نگه دارید. این نقطه شروع شما خواهد بود. 
  3. حال همزمان با منتقل کردن وزن بدن خود بر روی پا تا جایی که قابل تحمل باشد, از بالای زانو تا زیر لگن روی فوم رولر حرکت کنید.
  4. بر روی نقاط کوفتگی ده الی بیست ثانیه مکث کنید, سپس با پای مخالف تکرار کنید.