فیس پول نشسته

نام انگلیسی: Low Pulley Row To Neck
سایر نام ها:

تصاویر فیس پول نشسته

آموزش حرکت فیس پول نشسته

روی دستگاه پارویی بنشینید و طناب را به سیمکش متصل کنید، کمر صاف، سینه بالا و سرشانه ها جلو باشند اما قوز نکنید، وزنه را به مستقیما به سمت صورت خود بکشید، و در این حین دست ها را از یکدیگر باز کنید، دست ها را موازی با سطح زمین نگه دارید.