فیله کمر با توپ ورزشی

نام انگلیسی: Weighted Ball Hyperextension
سایر نام ها:

تصاویر فیله کمر با توپ ورزشی

آموزش حرکت فیله کمر با توپ ورزشی

  1. برای شروع در حالی که با لگن به توپ فشار می آورید ، روی توپ دراز بکشید. با کف پا به زمین فشار وارد کنید تا در حفظ تعادل به شما کمک کند. از ناحیه لگن بدن را به گونه ای خم کنید که بالاتنه با زمین موازی شود. یک وزنه و یا مدیسین بال را مقابل سینه نگه دارید. این نقطه شروع است.
  2. حال با خم کردن بدن از ناحیه لگن، به آرامی بالاتنه خود را به سمت بالا حرکت دهید. به خاطر داشته باشید این بخش از حرکت با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) همراه باشد.
  3. در بالاترین نقطه حرکت، لحظه ای مکث کرده سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) به نقطه شروع بازگردید.
  4. این حرکت را به تعداد تکرار توصیه شده در برنامه تمرینی خود انجام دهید.