فیله کمر روی بِنچ با کمک حریف

نام انگلیسی: Partner Flat-Bench Back Extension
سایر نام ها:

تصاویر فیله کمر روی بِنچ با کمک حریف

آموزش حرکت فیله کمر روی بِنچ با کمک حریف

  1. بر روی شکم روی بِنچ در حالی که سرشانه ها خارج از آن هستند دراز بکشید. برای ثابت نگه داشتن بدن شما روی بِنچ حریف، باید از ناحیه بالای پشت پا، بدن شما را ثابت نگه دارد.
  2. زمانی که در حالت مناسب قرار گرفتید دست ها را به صورت ضربدری روی سینه قرار دهید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. با منقبض کردن ماهیچه فیله تا جای ممکن بالا بروید.
  4. سپس به آرامی تا پایین ترین نقطه ممکن پیش بروید.