قیچی به طرفین با دمبل

نام انگلیسی: Dumbbell Side Lunge
سایر نام ها:

تصاویر قیچی به طرفین با دمبل

آموزش حرکت قیچی به طرفین با دمبل

  1. در حالی که فاصله پاها به اندازه لگن و دمبل ها را در کنار بدن قرار دارند بایستید.
  2. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. به آرامی یک قدم به سمت راست بردارید، با عقب دادن لگن و خم کردن زانو به آرامی بدن خود را پایین ببرید.
  4. پای چپ را ثابت و محکم در جای خود نگه دارید.
  5. پوسچر مناسب را در سراسر ستون فقرات حفظ کنید، سر وسینه خود را بالا نگه دارید.
  6. در پایین ترین نقطه حرکت مکث کرده سپس با صاف کردن پا به نقطه شروع بازگردید.
  7. سپس با سمت دیگر تکرار کنید.