قیچی همراه با جابه جایی وزنه

نام انگلیسی:
سایر نام ها:

تصاویر قیچی همراه با جابه جایی وزنه

آموزش حرکت قیچی همراه با جابه جایی وزنه

  1. صاف بایستید. یک وزنه را در دست راست خود بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود
  2. با پای چپ یک قدم به سمت جلو بردارید، سپس با خم کردن لگن و زانو، بالاتنه را در حالی که صاف است پایین بیاورید. زانوی عقب را تا جایی که به زمین برخورد نکند پایین بیاورید. در حین انجام قیچی وزنه را از زیر پای جلو به دست دیگر منتقل کنید.
  3. با وارد کردن نیرو از طریق پاشنه پا به نقطه شروع بازگردید.
  4. این حرکت را به تعداد تکرار توصیه شده انجام دهید و پاها را عوض کنید.