لانج با دمبل

نام انگلیسی: Dumbbell Lunges
سایر نام ها:

تصاویر لانج با دمبل

آموزش حرکت لانج با دمبل

  1. دمبل ها را در کنار خود گرفته و بالا تنه خود را صاف نگه دارید.
  2. پای راست خود را حدود 60 سانتیمتر جلوتر گذاشته و در حالی که مکان پای چپ ثابت است، بدن خود را پایین بیاورید. همچنان بالاتنه را مستقیم نگه دارید و تعادل خود را حفظ کنید. به همراه پایین آمدن، عمل دم (به داخل دادن نفس) را انجام دهید.
  3. در حالی که نفس خود را به بیرون می دهید، با فشار به ماهیچه پای راست خود بلند شوید.
  4. این حرکت را به تعدا لازم تکرار کنید.

توجه: این حرکت به کنترل تعادل زیادی احتیاج دارد. اگر به هر صورتی مشکل کنترل تعادل دارید، حرکت را بدون وزنه انجام دهید.