لانج برعکس با هالتر

نام انگلیسی: Barbell Reverse Lunge
سایر نام ها:

تصاویر لانج برعکس با هالتر

آموزش حرکت لانج برعکس با هالتر

  1. هالتر را بر روی ماهیچه سرکول قرار داده و هر دو انتهای آن را با دست ها برای پایداری بیشتر بگیرید. این تمرین را می توانید بر روی دستگاه اسکوات نیز انجام دهید تا از طریق آن بتوانید به آسانی هالتر را بردارید.
  2. در حالی که سرشانه عقب و سینه بالا است صاف بایستید. زانو ها کمی خم باشند و قوس طبیعی ستون فقرات را حفظ کنید. فاصله پاها باید به اندازه عرض باسن باشد. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. در حالی که فرم صاف بدن را حفظ کرده اید، یک قدم به عقب بردارید. در حالی که جهت باسن تغییری نمی کند، انگشت شصت پای عقب باید اولین نقطه برخورد پا با زمین باشد. هر دو پا را از زانو خم کرده و با پای عقب کامل پایین بروید. بدن شما باید در تمام مدت صاف باشد. بدن خود را به سمت جلو متمایل نکنید و اجازه ندهید قوس کمر صاف شود.
  4. با وارد کردن نیرو به پای عقب به حالت ایستاده بازگردید و در حین برگشت به نقطه شروع تعادل خود را حفظ کنید.
  5. تمرین را با پای مخالف انجام داده و آن را به تعداد مطلوب تکرار کنید.