لِگ تاک نشسته

نام انگلیسی: Seated Leg Tucks
سایر نام ها: Leg Pull-in

تصاویر لِگ تاک نشسته

آموزش حرکت لِگ تاک نشسته

1. در حالی لگن روی لبه بنچ قرار دارد، بنشینید، با دست های خود دو طرف بنچ را بگیرید، و پاها را تا محلی که با سطح زمین موازی شوند بالا ببرید، بالاتنه را به سمت عقب مایل کرده و با استفاده از عضلات شکم تعادل خود را حفظ کنید، این محل شروع است.

2. اکنون همزمان با بیرون دادن نفس و خم کردن زانوها، پاها را به سمت بالاتنه جمع کنید، در بالاترین محل از دامنه حرکت عضلات شکم را منقبض کنید، انقباض را برای لحظه ای حفظ کرده، سپس همزمان با برگرداندن پاها به محل شروع، نفس را داخل بکشید، در هنگام انجام دادن این تمرین، روی عضلات شکم تمرکز کنید.