لِگ رِیز از جلو

نام انگلیسی: Front Leg Raises
سایر نام ها:

تصاویر لِگ رِیز از جلو

آموزش حرکت لِگ رِیز از جلو

  1. در حالی که یک دست خود را به یک صندلی یا شی دیگری گرفته اید بایستید، در حالی که پای خود را صاف نگه داشته اید، پا را به سمت جلو حرکت دهید
  2. پس از پایین آوردن پا تا جایی که انعطاف پذیری بدن شما اجازه می دهد پای خود را عقب ببرید، پنج الی ده مرتبه تکرار کرده سپس با پای دیگر انجام دهید.