نشر از بغل با کش

نام انگلیسی: Lateral Raise - With Bands
سایر نام ها:

تصاویر نشر از بغل با کش

آموزش حرکت نشر از بغل با کش

  1. پاهای خود را بر روی کش های تمرین به گونه ای قرار دهید تا زمانی که آن ها را در دست گرفته اید، احساس کشش کنید.
  2. دسته ها را در حالی که کف دست ها به سمت داخل بدن است، بگیرید. در حالی که کمر صاف است، آرنج ها باید اندکی خم باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. حال همزمان با انجام بازدم، با استفاده از ماهیچه های شانه، دست ها را بالا بیاورید. تا نقطه ای که دسته ها اندکی از حالت موازی نسبت به زمین خارج شوند، بالا ببرید.
  4. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده، سپس همزمان با انجام عمل دم، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.