هایپراکستنشن

نام انگلیسی: Hyperextensions
سایر نام ها:

تصاویر هایپراکستنشن

آموزش حرکت هایپراکستنشن

1. روی دستگاه کشش فیله قرار بگیرید و پاهای خود را زیرِ پَد قرار دهید، ارتفاع پَد بالایی را به گونه ای تنظیم کنید که به شما اجازه دهد از ناحیه کمر خم شوید، در حالی که بدن شما صاف است، دست ها را روی سینه قرار دهید، برای سختی بیشتر می توانید یک صفحه وزنه را در دست بگیرید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. همزمان با صاف نگه داشته کمر، از ناحیه لگن به سمت جلو خم شوید و تا جای ممکن پایین بروید، تا محلی که در عضلات پشت پا خود احساس کشش کنید، و بدون گردن کردن کمر نتوانید پایین تر بروید، به پایین رفتن ادامه دهید، سپس به آرامی بالاتنه خود را به محل شروع بازگردانید.