هیل تاچر متناوب

نام انگلیسی: Alternate Heel Touchers
سایر نام ها:

تصاویر هیل تاچر متناوب

آموزش حرکت هیل تاچر متناوب

1. در حالی که زانوها خمیده و فاصله پاها به اندازه عرض شانه است، به پشت دراز بکشید، دست ها باید صاف و در کنار بدن قرار داشته باشند، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون نفس را بیرون داده و بالاتنه را به حالت کرانچ به اندازه 5 تا 10 سانتی به سمت راست برده، و پس از لمس پاشنه پا، انقباض را برای حفظ کنید، به آرامی نفس را داخل کشیده و به محل شروع بازگردید، سپس نفس بیرون داده و بالاتنه را به حالت کرانچ به سمت چپ برده و پاشنه سمت چپ را لمس کنید، انقباض را برای لحظه ای حفظ کرده سپس به محل شروع بازگردید.