هیپ رِیز(زانو خم)

نام انگلیسی: Bent Knee Hip Raise
سایر نام ها:

تصاویر هیپ رِیز(زانو خم)

آموزش حرکت هیپ رِیز(زانو خم)

به پشت روی زمین دراز بکشید و دست ها را در کنار بدن قرار دهید، زانوها را کمی بیشتر از 45 درجه خم کنید و پاها را به اندازه پنج سانتی متر از زمین بلند کنید، اکنون با حفظ خمیدگی زانوها و با استفاده از عضلات زیرشکم، زانوها را به سمت بالاتنه نزدیک کنید، نفس خود را بیرون داده و با چرخاندن لگن خاصره به سمت عقب، این حرکت را ادامه دهید، زانوها را تا جایی که در بالای سینه قرار بگیرند بالا ببرید، عضلات شکم را در بالاترین محل از دامنه حرکت منقبض کرده، نفس را داخل بکشید و به محل شروع بازگردید.