هیپ ریز پا صاف

نام انگلیسی: Straight Leg Hip Raise
سایر نام ها:

تصاویر هیپ ریز پا صاف

آموزش حرکت هیپ ریز پا صاف

1. به پشت روی زمین دراز بکشید، در حالی که دست ها کاملا صاف هستند آن ها را در کنار بدن قرار دهید، پاها را در حالی که کف آن ها به سمت بالا (آسمان) باشد بالا ببرید، این محل شروع شما است.

2. عضلات میانی را درگیر کرده و استخوان لگن را از زمین جدا کنید، به آهستگی به محل شروع بازگردید.