وود چاپ

نام انگلیسی: Standing Cable Wood Chop
سایر نام ها:

تصاویر وود چاپ

آموزش حرکت وود چاپ

  1. دستگیره را به دستگاه سیمکش متصل کرده و قرقره را در بالا ترین نقطه قرار دهید.
  2. در حالی که در کنار دستگاه ایستاده اید یک دستگیره را گرفته و از آن فاصله بگیرید. فاصله شما باید تقریباً به اندازه یک دست بوده و فشار ناشی از وزنه را حس کنید. دست شما باید با سیمکش دریک راستا باشد.
  3. در حالی که فاصله پاها به اندازه سرشانه است با هر دو دست دسته را بگیرید. دست ها باید هنوز کاملاً کشیده باشند.
  4. در یک حرکت همراه با چرخش کمر، دسته را تا محلی پایین و کنار بدن که دست ها کاملاً کشیده هستند ببرید.
  5. همزمان با چرخاندن یک پا، کمر خود را صاف و دست ها را در کنار بدن نگه دارید.
  6. حالت بدن را حفظ کرده و دست ها را کشیده و صاف نگه دارید.
  7. به آرامی و کاملا کنترل شده به نقطه شروع بازگردید.
  8. این تمرین را تا حد ناتوانی تکرار کرده سپس جهت را عوض کنید.
  9.