پرس بالاسینه هالتر

نام انگلیسی: Barbell Incline Bench Press Medium-Grip
سایر نام ها:

تصاویر پرس بالاسینه هالتر

آموزش حرکت پرس بالاسینه هالتر

  1. وزنه مناسب بر روی هالتر قرار دهید. در حالی که پاها صاف و بر روی زمین قرار دارند روی میز دراز بکشید. کمر باید قوس داشته و سرشانه ها به سمت عقب کشیده شده باشند. میله را در محدوده حلقه های مشخص شده در دست بگیرید.
  2. میله را از روی دستگاه جدا کرده و در حالی که دست ها کاملاً کشیده هستند، در بالای سینه نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  3. میله را با خم کردن آرنج ها پایین ببرید و در تمام مدت وزنه را در کنترل خود داشته باشد. آرنج ها باید کمی متمایل به داخل بدن قرار گرفته باشند.
  4. پس از اینکه میله بدن شما را کمی لمس کرد، آن را به نقطه شروع بازگردانید.